יום ב י"ג באדר
01:16
צור קשר
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"