יום ו ב' בתשרי
12:57
צור קשר
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ג. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"