יום ד ג' בחשון
02:44
צור קשר
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"