יום ד ח' בחשון
07:19
צור קשר
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ג. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"