יום ד ה' בתשרי
17:09
צור קשר
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"