יום ה כ"ח בסיון
14:58
צור קשר
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ג. "כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"