יום ב ב' בטבת
16:12
צור קשר
א. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"