יום ג כ"ה באדר
06:47
צור קשר
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "בטרם תדבר - למד"