יום ד ז' בתמוז
17:57
צור קשר
א. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"