יום ד י"ד בתמוז
14:21
צור קשר
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"