יום ד א' בשבט
19:38
צור קשר
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"