יום ב כ' בחשון
22:04
צור קשר
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"