יום ה ב' באדר
04:53
צור קשר
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"