יום א כ"ט בתמוז
21:55
צור קשר
א. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"