יום ו י"ב בשבט
06:22
צור קשר
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"