יום ד ד' בכסלו
18:25
צור קשר
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"