יום ה ז' באדר
14:15
צור קשר
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"