יום ה כ"א באב
17:39
צור קשר
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"