יום ג כ"ד באלול
12:39
צור קשר
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"