יום ו ט' בניסן
02:19
צור קשר
א. "העילבון מחריב"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"