יום ה י"ז בסיון
02:59
צור קשר
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ג. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"