יום ב ג' בתשרי
16:58
פירושים מאת אורח חיים
א. המתנשא והמשתחווה פרשת צו
במידה שאדם מתנשא ועולה במדרגות, בא במידה עליו להמעיט את עצמו ולהיות יותר שפל רוח. לפיכך הדין הוא שאדם משתחוה בתפילת –שמונה עשרה רק בברכה הראשונה וב"מודים", בתחילת ובסוף: כהן גדול חייב להשתחוות בסוף כל ברכה: ואילו מלך משתחווה בתחילת שמונה עשרה ואינו זוקף עצמו עד לאחר התפילה. במידה שאדם גדול יותר, עליו לשקוד יותר כדי להכניע עצמו לפני הבורא.
א. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ב. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"