יום ד ד' בכסלו
18:32
פירושים מאת אורח חיים
א. המתנשא והמשתחווה פרשת צו
במידה שאדם מתנשא ועולה במדרגות, בא במידה עליו להמעיט את עצמו ולהיות יותר שפל רוח. לפיכך הדין הוא שאדם משתחוה בתפילת –שמונה עשרה רק בברכה הראשונה וב"מודים", בתחילת ובסוף: כהן גדול חייב להשתחוות בסוף כל ברכה: ואילו מלך משתחווה בתחילת שמונה עשרה ואינו זוקף עצמו עד לאחר התפילה. במידה שאדם גדול יותר, עליו לשקוד יותר כדי להכניע עצמו לפני הבורא.
א. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ב. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"