יום ד ד' בכסלו
18:35
פירושים מאת חתם סופר
א. משכן לעדות פרשת פקודי
מה טיבו  של "משכן לעדות" שעשה משה, נוסף על המשכן? אמרו על כך המפרשים, שבסמוך למשכן הקים משה בית מדרש, בו הרביץ תורה לרבים. זה היה תיקון לחטא שחטאו בני ישראל בהסכמתם לעצת יתרו, למנות שרי אלפים ושרי מאות, בזמן שהיו צריכים לומר: מעדיפים אנו ללמוד מפי משה עצמו, הסכמתם זו נתפרשה, כאילו אין הלימוד מפי משה רבנו חביב עליהם. הרי בית המדרש זה, שבו לימד משה לכל ישראל, היה בו משום כפרה על אותו חטא.
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"