יום ב י"ד בתמוז
04:27
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"