יום ו ח' באב
02:21
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"