יום ד י"ד בתמוז
13:26
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"