יום ה ז' באדר
14:44
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"