יום ו ט' בניסן
09:38
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"