יום ד י"ג בכסלו
09:54
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"