יום ד ד' בכסלו
18:29
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"