יום ו י"א בכסלו
12:43
פירושים מאת כסא רחמים
א. וַיֵּלֶךְ פרשת וילך
ו = ששה ימי חול בין ר”ה ליום הכיפורים
י = עשרת ימי תשובה
ל = שלשים יום של אלול
ך = עשרים יום מראש השנה עד הושע”ר בחודש תשרי.
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"