יום ג כ"ה באדר
06:10
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"