יום ו ט' בניסן
11:02
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"