יום ב י"ד בתמוז
05:34
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"