יום ב י"א באדר ב
19:55
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"