יום ד ד' בכסלו
18:30
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ג. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"