יום ה י' בכסלו
11:47
פירושים מאת שבחי רבנו
כיצד יתכן שבורא כל העולם, שלפניו נגלו כל תעלומות, שאל את האדם יציר כפיו: "איכה"? (שאלה זו נשאלה לרבינו זיע"א על ידי אביו הגאון ז"ל כשבחנו את פרשת השבוע בהיותו ילד כבן ארבע או חמש) והשיב: המלה "איכה" היא נוטריקון של ראשי התיבות א'ני  י'ודע  כ'ל  ה'נסתרות.
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
ג. "כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"