יום ו ח' באב
02:15
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"