יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"