יום ו ב' בתשרי
13:05
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"