יום ה ז' באדר
14:18
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ב. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"