יום ה י"ד בכסלו
07:21
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ג. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"