יום ד ד' בכסלו
18:19
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"