יום ב י"א באדר ב
19:38
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "סימן יפה באדם שהוא בישן"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"