יום ה כ"ח בסיון
15:09
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"