יום א כ"ט בטבת
19:06
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ג. "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש"