יום ד י"ד בתמוז
13:26
פרשת בראשית
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 12 קובץ TXT להורדה
דף פרשת השבוע בראשית גליון מספר 211 קובץ JPG להורדה
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"