יום ג ג' בתמוז
18:30
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"