יום ה י"ז בתמוז
20:50
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"