יום ב ב' בטבת
15:35
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"