יום ה י"ד בכסלו
00:52
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ג. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"