יום ה י"ז בסיון
02:30
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"