יום א כ"ט בטבת
20:25
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "לפי שכלו יהולל האדם"