יום ב ל' בכסלו
10:59
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"