יום ד ח' בחשון
06:39
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"