יום ה י' בכסלו
14:45
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"