יום ב י"ב בניסן
21:11
פרשת וישב
דף פרשת השבוע וישב גיליון 488 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"