יום ב ג' בתשרי
16:17
פרשת מקץ
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 489 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 189 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"