יום ב י"ג באדר
00:29
פרשת מקץ
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 489 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 189 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"