יום ב ל' בכסלו
10:58
פרשת מקץ
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 489 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 189 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"