יום ב ג' בניסן
12:56
פרשת מקץ
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 489 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע מקץ גיליון מספר 189 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"