יום ה י"ז בסיון
02:19
פרשת ויגש
דף פרשת השבוע ויגש גיליון שבועי מספר 490 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"