יום ב ל' בכסלו
10:58
פרשת ויגש
דף פרשת השבוע ויגש גיליון שבועי מספר 490 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"