יום ב י"ג באדר
00:22
פרשת ויגש
דף פרשת השבוע ויגש גיליון שבועי מספר 490 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"