יום א כ"ט בטבת
20:06
פרשת ויגש
דף פרשת השבוע ויגש גיליון שבועי מספר 490 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"