יום ד ד' בכסלו
18:14
פרשת ויחי
דף פרשת השבוע ויחי גיליון 491 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"