יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת ויחי
דף פרשת השבוע ויחי גיליון 491 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"