יום ה י"ד בכסלו
07:55
פרשת ויחי
דף פרשת השבוע ויחי גיליון 491 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"