יום ב ג' בתשרי
15:55
פרשת ויחי
דף פרשת השבוע ויחי גיליון 491 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "מכה עוברת, מילה נשארת"