יום ה ה' באלול
07:26
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"