יום ב י"ב בניסן
20:44
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"