יום ב כ' בחשון
21:09
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "העילבון מחריב"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"