יום ג כ"ב בתמוז
18:57
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"