יום ה י"ז בסיון
02:09
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"