יום ד ז' בתמוז
17:54
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"