יום ב ב' בטבת
15:08
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"