יום ד ח' בחשון
06:11
פרשת שמות
דף פרשת השבוע שמות גיליון מספר 492 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"