יום ב י"ג באדר
00:00
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"