יום ו י"א בכסלו
13:06
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"