יום ב י"ד בתמוז
05:11
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"