יום ב ל' בכסלו
10:56
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "העילבון מחריב"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "אין הנדיב מקנא"