יום ה ה' באלול
07:27
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"