יום ד ה' בתשרי
15:36
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "דרך אמת קצרה וישרה"