יום ד ח' בחשון
06:04
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"