יום ה י"ז בסיון
02:04
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"