יום ה י"ד בכסלו
00:06
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"