יום ג ג' בתמוז
18:38
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"