יום ה כ"א באב
16:32
פרשת וארא
דף פרשת השבוע וארא גיליון מספר 493 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "אל תכשל בעיניך"