יום ב י"א באדר ב
19:40
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"