יום א כ"ט בטבת
19:30
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "בכל איש יש דבר יקר"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"