יום ה ז' באדר
14:26
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"