יום ה י"ז בתמוז
20:04
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"