יום ו ח' באב
02:06
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"