יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת בא
דף פרשת השבוע בא גיליון 494 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"