יום ב י"ד בתמוז
04:59
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"