יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ג. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"