יום ו ח' באב
02:17
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"