יום א כ"ט בטבת
19:21
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תבייש ולא תתבייש"
ב. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"