יום ה י"ד בכסלו
07:28
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"