יום ה ז' באדר
14:31
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"