יום ה כ"ח בסיון
15:09
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"