יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"