יום ד ד' בכסלו
18:40
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"