יום ב י"א באדר ב
19:39
פרשת בשלח
דף פרשת השבוע בשלח גיליון 495 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"