יום ב ג' בתשרי
15:03
פרשת יתרו
דף פרשת השבוע יתרו גיליון מספר 496 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע יתרו גיליון 547 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"