יום ה כ"ח בסיון
15:08
פרשת יתרו
דף פרשת השבוע יתרו גיליון מספר 496 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע יתרו גיליון 547 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"