יום ד ד' בכסלו
18:18
פרשת יתרו
דף פרשת השבוע יתרו גיליון מספר 496 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע יתרו גיליון 547 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"