יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת יתרו
דף פרשת השבוע יתרו גיליון מספר 496 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע יתרו גיליון 547 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"