יום ו ח' באב
02:13
פרשת יתרו
דף פרשת השבוע יתרו גיליון מספר 496 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע יתרו גיליון 547 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"