יום ה י"ד בכסלו
07:21
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"