יום ה כ"ח בסיון
15:07
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ב. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"