יום ו ח' באב
02:17
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"