יום ו י"א בכסלו
12:47
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"