יום ה ו' בתשרי
06:58
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "דרך אמת קצרה וישרה"