יום ב י"א באדר ב
19:39
פרשת משפטים
דף פרשת השבוע משפטים גליון מספר 497 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"