יום ו ב' בתשרי
13:01
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "מכה עוברת, מילה נשארת"