יום ו ח' באב
02:18
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"