יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"