יום ה י"ד בכסלו
07:21
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"