יום ב ג' בתשרי
14:36
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"