יום ה כ"ח בסיון
15:08
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"