יום ה ז' באדר
14:36
פרשת נח
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 31 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון מספר 169 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע נח גיליון 271 קובץ PNG להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"