יום ג כ"ה באדר
06:15
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"