יום ה כ"ח בסיון
15:08
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"