יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"