יום א כ"ט בטבת
20:25
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"