יום ו ב' בתשרי
13:01
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ג. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"