יום ו ח' באב
02:18
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "אין רואים כתמים בלילה"