יום ד ה' בתשרי
16:18
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"