יום ב ט' בסיון
02:22
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"