יום ב י"א באדר ב
20:01
פרשת תרומה
דף פרשת השבוע תרומה גיליון 498 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"