יום ה י"ז בתמוז
20:41
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"