יום א כ"ט בתמוז
21:56
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "מכה עוברת, מילה נשארת"