יום ה ז' באדר
14:36
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "לא תבייש ולא תתבייש"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"