יום ה כ"ח בסיון
15:11
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"