יום ב י"א באדר ב
19:55
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"