יום א כ"ט בטבת
20:15
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"