יום ה י' בכסלו
14:38
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"