יום ג כ"ד באלול
12:05
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"