יום ב ג' בתשרי
16:16
פרשת תצוה
דף פרשת השבוע תצוה גיליון 499 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"