יום ב ב' בטבת
15:22
פרשת כי תשא
דף פרשת השבוע כי תשא גיליון מספר 396 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע כי תשא גיליון מספר 500 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"