יום ב ל' בכסלו
11:01
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"