יום ב י"ג באדר
00:15
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"