יום ב ג' בתשרי
15:54
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ג. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"