יום ה י"ז בסיון
02:14
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"