יום ב ב' בטבת
15:15
פרשת ויקהל
דף פרשת השבוע ויקהל גיליון 397 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "בכל איש יש דבר יקר"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"