יום ב ב' בטבת
15:08
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"