יום ג ג' בתמוז
18:35
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"