יום ה ה' באלול
07:27
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"