יום ה י"ז בסיון
02:09
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"