יום א כ"ט בטבת
19:48
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "העילבון מחריב"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"