יום ה כ"א באב
16:38
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"