יום ב ל' בכסלו
11:03
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"