יום ה י"ז בתמוז
20:19
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"