יום ד ז' בתמוז
17:52
פרשת פקודי
דף פרשת השבוע פקודי גיליון 501 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"