יום ג כ"ד באלול
11:46
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"