יום ו ח' באב
02:08
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"