יום ה כ"ח בסיון
15:07
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"