יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ב. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"