יום א כ"ט בטבת
19:39
פרשת ויקרא
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 398 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע ויקרא גיליון 502 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"