יום ב ט' בסיון
01:25
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"