יום ב י"א באדר ב
19:39
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"