יום א כ"ט בטבת
19:30
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ב. "אין הנדיב מקנא"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"