יום ד ד' בכסלו
18:18
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"