יום ד י"ד בתמוז
13:29
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "אל תכשל בעיניך"