יום ד ה' בתשרי
15:28
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"