יום ג כ"ה באדר
05:37
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"