יום ב י"ב בניסן
20:27
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"