יום ג כ"ד באלול
11:46
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"