יום ב י"ד בתמוז
05:05
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש"