יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת צו
דף פרשת השבוע צו גיליון 503 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "אין רואים כתמים בלילה"