יום ב ג' בתשרי
15:11
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"