יום ו ח' באב
02:10
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "העילבון מחריב"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"