יום ה י"ד בכסלו
07:27
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"