יום ד י"ד בתמוז
13:27
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"