יום ו ב' בתשרי
13:05
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"