יום א כ"ט בטבת
19:21
פרשת שמיני
דף פרשת השבוע שמיני דף מספר 505 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"