יום ג ב' בשבט
21:04
פרשת תזריע
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"