יום ה כ"ט בתשרי
04:42
פרשת תזריע
א. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"