יום ד ח' בחשון
05:52
פרשת תזריע
א. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"