יום ה ה' באלול
07:27
פרשת תזריע
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"