יום ב ל' בכסלו
10:56
פרשת תזריע
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"