יום ג ג' בתמוז
18:36
פרשת תזריע
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "בכל איש יש דבר יקר"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"