יום ו י"א בכסלו
12:54
פרשת תזריע
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"