יום ה ב' באדר
02:43
פרשת תזריע
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"