יום א י"ב באדר
23:52
פרשת תזריע
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"