יום ב ב' בטבת
14:50
פרשת תזריע
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"