יום ב ג' בניסן
12:54
פרשת תזריע
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אין קשה מעין הרע"
ג. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"