יום ד ז' בתמוז
17:49
פרשת תזריע
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ג. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"