יום ה כ"א באב
16:18
פרשת תזריע
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"