יום ב כ' בחשון
21:08
פרשת תזריע
א. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"