יום ה י"ד בכסלו
07:22
פרשת תזריע
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"