יום ב י"ד בתמוז
04:50
פרשת תזריע
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"