יום ה י"ז בסיון
01:55
פרשת מצורע
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"