יום ג ג' בתמוז
18:36
פרשת מצורע
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"