יום ד ז' בתמוז
17:53
פרשת מצורע
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"