יום ג כ"ב בתמוז
18:14
פרשת מצורע
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ג. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"