יום ד ח' בחשון
05:52
פרשת מצורע
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"