יום ד י"ג בכסלו
23:36
פרשת מצורע
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"