יום ב ג' בניסן
12:57
פרשת מצורע
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"