יום ה ה' באלול
07:26
פרשת מצורע
א. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ב. "אין קשה מעין הרע"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"