יום ה ו' בתשרי
06:55
פרשת מצורע
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"