יום ד ט' בכסלו
17:55
פרשת מצורע
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"