יום ב י"ב בניסן
20:12
פרשת מצורע
א. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ב. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"