יום ה ז' באדר
14:37
פרשת אחרי מות
א. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"