יום ה כ"ח בסיון
15:07
פרשת אחרי מות
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"