יום ד י"ד בתמוז
13:56
פרשת אחרי מות
א. "העילבון מחריב"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"