יום ב י"ב בניסן
21:10
פרשת אחרי מות
א. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ב. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"