יום ב י"א באדר ב
20:00
פרשת אחרי מות
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"