יום ד י"ג בכסלו
11:11
פרשת אחרי מות
א. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"