יום ו ב' בתשרי
13:05
פרשת אחרי מות
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"