יום ה י' בכסלו
14:44
פרשת אחרי מות
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"