יום ג כ"ד באלול
12:10
פרשת אחרי מות
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"