יום ו ח' באב
02:14
פרשת אחרי מות
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"