יום ד ד' בכסלו
18:20
פרשת אחרי מות
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"