יום ה י"ז בתמוז
20:49
פרשת אחרי מות
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"