יום ה כ"א באב
16:56
פרשת קדושים
א. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ב. "האדם הוא הלב והלשון"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"