יום ה י"ד בכסלו
00:42
פרשת קדושים
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"