יום ה ה' באלול
07:26
פרשת קדושים
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"