יום ו ט' בניסן
11:01
פרשת קדושים
א. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ב. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"