יום ב י"ד בתמוז
05:33
פרשת קדושים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"