יום ג ג' בתמוז
18:33
פרשת קדושים
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ג. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"