יום א כ"ט בטבת
20:15
פרשת קדושים
א. "האדם הוא הלב והלשון"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"