יום ד ז' בתמוז
17:51
פרשת קדושים
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"