יום ו י"א בכסלו
13:32
פרשת קדושים
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"