יום ב י"ג באדר
00:29
פרשת קדושים
א. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"