יום ב ל' בכסלו
11:00
פרשת קדושים
א. "אין קשה מעין הרע"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"