יום ה י"ז בסיון
02:24
פרשת קדושים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"