יום ד ח' בחשון
06:31
פרשת קדושים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"