יום ב ג' בתשרי
16:05
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"