יום ו ב' בתשרי
13:00
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"