יום ו ח' באב
02:12
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"