יום א כ"ט בטבת
20:05
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"