יום ה י' בכסלו
14:32
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"