יום ה י"ז בתמוז
20:34
פרשת אמור
דף פרשת השבוע אמור גיליון מספר 508 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "בכל איש יש דבר יקר"
ג. "אין קשה מעין הרע"