יום ג ג' בתמוז
18:32
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ג. "דרך אמת קצרה וישרה"