יום ה כ"א באב
16:44
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"