יום א כ"ט בטבת
19:56
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"