יום ב י"ג באדר
00:15
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"