יום ב י"ד בתמוז
05:17
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"