יום ד ח' בחשון
06:17
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"