יום ב ל' בכסלו
10:56
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "בטרם תדבר - למד"