יום ד ז' בתמוז
17:46
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"