יום ב ג' בניסן
12:55
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"