יום ו י"א בכסלו
13:19
פרשת בהר
דף פרשת השבוע בהר גיליון 509 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע בהר גיליון 562 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"