יום ד ד' בכסלו
18:23
פרשת בחקותי
א. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"