יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת בחקותי
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "סימן יפה באדם שהוא בישן"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"