יום ה כ"ח בסיון
15:09
פרשת בחקותי
א. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"