יום ב י"ד בתמוז
05:14
פרשת בחקותי
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"