יום ד י"ד בתמוז
13:38
פרשת בחקותי
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"