יום ו ט' בניסן
10:27
פרשת בחקותי
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"