יום ו ב' בתשרי
13:05
פרשת בחקותי
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"