יום ב י"א באדר ב
19:40
פרשת בחקותי
א. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ב. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"
ג. "בטרם תדבר - למד"