יום ה י"ד בכסלו
07:47
פרשת בחקותי
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"