יום ו י"א בכסלו
13:12
פרשת בחקותי
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"