יום ג כ"ד באלול
11:50
פרשת בחקותי
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"