יום ד ה' בתשרי
15:40
פרשת בחקותי
א. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"