יום ה י"ז בסיון
02:04
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"