יום ד ז' בתמוז
17:52
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ב. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"