יום א כ"ט בטבת
19:38
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"