יום ה י' בכסלו
14:13
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"