יום ג ג' בתמוז
18:37
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"