יום ה י"ז בתמוז
20:11
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"