יום ה כ"א באב
16:32
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"