יום ד ח' בחשון
06:04
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ב. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"