יום ב י"ב בניסן
20:35
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"