יום ב ג' בניסן
12:56
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"