יום ב ב' בטבת
15:01
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"