יום ה כ"ט בתשרי
04:40
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"