יום ב ג' בתשרי
15:32
פרשת במדבר
דף פרשת השבוע במדבר גיליון מס' 460 קובץ DOC להורדה
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"