יום ה ז' באדר
14:32
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ג. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"