יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"