יום ד ד' בכסלו
18:16
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"