יום ו ב' בתשרי
13:02
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"