יום ב י"ד בתמוז
05:03
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"