יום ו י"א בכסלו
13:04
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"