יום ב י"א באדר ב
19:39
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"