יום ד ה' בתשרי
15:26
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"