יום א כ"ט בטבת
19:29
פרשת נשא
דף פרשת השבוע נשא גיליון מס' 461 קובץ DOC להורדה
א. "אין הנדיב מקנא"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"