יום ה י"ז בסיון
01:56
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"