יום ו ט' בניסן
10:04
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "אין הנדיב מקנא"