יום ב ל' בכסלו
10:55
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ב. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ג. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"