יום ה כ"א באב
16:20
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"