יום ו י"א בכסלו
12:57
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"