יום ה כ"ט בתשרי
04:44
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"