יום ג ג' בתמוז
18:33
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ג. "הבוסר הוא אבי כל בשל"