יום ה ה' באלול
07:27
פרשת בהעלותך
דף פרשת השבוע בהעלותך גיליון מס' 462 קובץ DOC להורדה
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"