יום א י"ב באדר
23:52
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"