יום ה י"ז בתמוז
19:45
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"