יום ה כ"א באב
16:18
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ב. "האדם הוא הלב והלשון"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"