יום ב ב' בטבת
14:50
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "האדם הוא הלב והלשון"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"