יום ב ג' בניסן
12:56
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"