יום ב י"ב בניסן
20:19
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ב. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"