יום ג ג' בתמוז
18:39
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"