יום ב ל' בכסלו
11:01
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"