יום ד ז' בתמוז
17:47
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"