יום ב ג' בתשרי
15:01
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"