יום ד ח' בחשון
05:52
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"