יום ה כ"ט בתשרי
04:46
פרשת שלח
דף פרשת השבוע שלח גיליון מס' 463 קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "אין הנדיב מקנא"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"