יום ג ג' בתמוז
18:29
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"