יום ה י"ז בסיון
01:55
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"