יום ד ח' בחשון
05:52
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"