יום ב ב' בטבת
14:50
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"