יום ה כ"א באב
16:18
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"