יום ב ג' בתשרי
14:55
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"