יום ב ג' בניסן
12:56
פרשת קרח
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 464 להדפסה קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע קרח גיליון מספר 568 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ג. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"