יום א י"ב באדר
23:51
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"