יום ב ג' בניסן
12:54
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ב. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"