יום ה ה' באלול
07:26
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"