יום ב י"ד בתמוז
04:25
פרשת לך לך
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 32 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 170 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 221 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע לך לך גיליון מספר 272 קובץ PNG להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"