יום ב י"ב בניסן
21:09
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"