יום ד ד' בכסלו
18:36
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"