יום ה י' בכסלו
14:44
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"