יום א כ"ט בטבת
20:24
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ב. "אין הנדיב מקנא"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"