יום ו ב' בתשרי
13:01
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"