יום ב ג' בתשרי
16:25
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "לפי שכלו יהולל האדם"
ב. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"