יום ה י"ד בכסלו
08:17
פרשת חקת
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 465 קובץ DOC להורדה
דף פרשת השבוע חקת גיליון מס' 203 קובץ JPG להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"