יום ה כ"א באב
16:55
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"