יום ד ז' בתמוז
17:54
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"