יום ה כ"ט בתשרי
04:40
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ב. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"