יום ב ל' בכסלו
11:02
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "האדם הוא הלב והלשון"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"