יום ד ה' בתשרי
16:09
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"