יום ג ג' בתמוז
18:36
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"