יום ב י"ד בתמוז
05:33
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"