יום ב ג' בניסן
12:56
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"