יום ה י"ז בסיון
02:24
פרשת בלק
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 152 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע בלק גיליון מספר 466 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"
ב. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"