יום ה כ"ח בסיון
15:07
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"