יום ו ח' באב
02:12
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"