יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"