יום ב ג' בתשרי
16:04
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "האדם הוא הלב והלשון"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"