יום ה י' בכסלו
14:31
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "לא תבייש ולא תתבייש"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"