יום א כ"ט בטבת
20:05
פרשת פנחס
דף פרשת השבוע פנחס גיליון 467 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ב. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"