יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"