יום ה י"ז בתמוז
20:26
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"