יום ב ג' בתשרי
15:53
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "לפי שכלו יהולל האדם"