יום ה ז' באדר
14:22
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"