יום ב י"א באדר ב
19:45
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"