יום ה י"ד בכסלו
07:54
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד האדם להודות על שגיאה"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"