יום ו ב' בתשרי
13:00
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"
ב. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"
ג. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"