יום ד ד' בכסלו
18:24
פרשת מטות
דף פרשת השבוע מטות גיליון 468 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ג. "אל תכשל בעיניך"