יום ה ו' בתשרי
07:39
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"