יום ה י"ז בסיון
02:08
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"