יום ה ה' באלול
07:27
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"