יום ה כ"ט בתשרי
04:39
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"