יום ב ב' בטבת
15:07
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"