יום ב י"ב בניסן
20:41
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"