יום ג ג' בתמוז
18:36
פרשת מסעי
דף פרשת השבוע מסעי גיליון 469 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"