יום ה כ"ט בתשרי
04:44
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"