יום ב ב' בטבת
15:01
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין רואים כתמים בלילה"
ב. "סימן יפה באדם שהוא בישן"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"