יום ד ח' בחשון
06:03
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"