יום ב ל' בכסלו
11:02
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"