יום ב ט' בסיון
01:35
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"