יום ב י"ד בתמוז
05:07
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"