יום ב ג' בניסן
12:55
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"