יום ד ה' בתשרי
15:31
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"