יום ד ז' בתמוז
17:50
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"