יום ג ג' בתמוז
18:27
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"