יום ג כ"ה באדר
05:43
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"