יום ה י"ז בסיון
02:03
פרשת דברים
דף פרשת השבוע דברים גיליון 470 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "יהלום פגום שווה יותר מאשר אבן חצץ מושלמת"