יום ב ג' בניסן
12:54
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"