יום ה ה' באלול
07:27
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ב. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"