יום ב ב' בטבת
14:55
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"