יום ה כ"א באב
16:25
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"