יום א כ"ט בטבת
19:29
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"