יום ד ה' בתשרי
15:24
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"