יום ד ח' בחשון
05:56
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "בכל איש יש דבר יקר"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"