יום ה כ"ט בתשרי
04:42
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"