יום ג ג' בתמוז
18:32
פרשת ואתחנן
דף פרשת השבוע ואתחנן גיליון 471 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"