יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כבוד וקלון ביד הלשון"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"