יום ה כ"ח בסיון
15:10
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"