יום א כ"ט בטבת
19:20
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ג. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"