יום ג כ"ד באלול
11:45
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"