יום ה ז' באדר
14:25
פרשת עקב
דף פרשת השבוע עקב גיליון 472 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ג. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"