יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"