יום ד י"ד בתמוז
13:27
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"