יום ו ח' באב
02:09
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ב. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"