יום ד ד' בכסלו
18:38
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"