יום ה כ"ח בסיון
15:11
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"