יום ו ט' בניסן
09:54
פרשת ראה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 210 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע ראה גיליון 473 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"