יום ב ג' בתשרי
14:52
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "גוף בלא חכמה, כבית בלא יסוד"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"