יום ו ב' בתשרי
13:04
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"