יום ב י"א באדר ב
19:39
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"