יום ו ח' באב
02:06
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"