יום ה י"ד בכסלו
07:21
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"