יום ד ד' בכסלו
18:22
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"