יום ב י"ד בתמוז
04:40
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"