יום ה כ"ח בסיון
15:11
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"