יום א כ"ט בטבת
19:06
פרשת שופטים
דף פרשת השבוע שופטים גיליון 211 קובץ JPG להורדה
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"