יום ב י"ד בתמוז
04:23
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אין דן יחיד אלא אחד"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"