יום ו י"א בכסלו
12:39
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"