יום ב ב' בטבת
14:34
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"