יום ד ה' בתשרי
14:39
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"