יום ב ג' בניסן
12:57
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"