יום ה ה' באלול
07:26
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"