יום ד ז' בתמוז
17:46
פרשת וירא
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 273 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 222 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 171 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וירא גיליון מספר 33 קובץ PNG להורדה
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"