יום ב ג' בתשרי
16:24
פרשת כי תצא
דף פרשת השבוע כי תצא גיליון 475 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"